Mål F-60/15: Personaldomstolens dom av den 2 mars 2016 – Ruiz Molina mot harmoniseringskontoret (Personalmål — Tillfälligt anställd — Harmoniseringskontorets personal — Visstidskontrakt med en klausul om uppsägning — Klausulen innebär att avtalet upphör om den tillfälligt anställde inte upptas i förteckningen över godkända sökande i ett uttagningsprov — Uppsägning av avtalet med stöd av klausulen om uppsägning — Tidpunkt vid vilken klausulen om uppsägning träder i kraft — Allmänna uttagningsproven KHIM/AD/01/13 och KHIM/AST/02/13)