Rådets beslut (EU) 2016/1039 av den 16 juni 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd om Europeiska unionens begäran om förlängning av WTO:s undantag för systemet med autonoma förmånstullar för Västra Balkan