Zaak T-252/18: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2018 — European Anglers Alliance / Raad