2016 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1220 dėl leidimo naudoti Escherichia coli gaminamą L-treoniną kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)$