Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/886 av den 3 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker