Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/886, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi