Mål C-627/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) den 5 december 2016 – João Ventura Ramos mot Fundo de Garantia Salarial