Cauza C-217/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 9 noiembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Efeteio Athinon – Grecia) – Comisia Europeană/Dimos Zagoriou (Trimitere preliminară — Decizie a Comisiei Europene privind restituirea sumelor plătite și care constituie titlu executoriu — Articolul 299 TFUE — Executare silită — Măsuri de executare — Stabilirea instanței naționale competente în materie de contencios al executării — Stabilirea persoanei căreia îi revine obligația pecuniară — Condiții de aplicare a modalităților procedurale naționale — Autonomie procedurală a statelor membre — Principiile echivalenței și efectivității)