Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8113 – Thoma Bravo/Qlik Technologies) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)