Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1073 av den 1 juli 2016 om likvärdighet av godkända derivatmarknader (DCM-marknader) i Amerikas förenta stater i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (Text av betydelse för EES)$