RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET i enlighet med artikel 184.5 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om tillämpningen av EU:s program för frukt i skolan