Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s framtida förbindelser med AVS-länderna