Förslag till avgörande av generaladvokat M. Szpunar föredraget den 14 januari 2016$