Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1482 af 14. oktober 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2018/1544 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben