Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/628 оd 8. travnja 2019. o predlošcima službenih certifikata za određene životinje i robu te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih predložaka certifikata (Službeni list Europske unije L 131 od 17. svibnja 2019.)