Mål T-697/15: Tribunalens beslut av den 25 maj 2016 – Bergbräu mot EUIPO– Vilser Privatbrauerei (VILSER BERGBRÄU)