La Cinq mot kommissionen Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 24 januari 1992. # La Cinq SA mot Europeiska gemenskapernas kommission. # Mål T-44/90. TITJUR