Mål T-802/14: Tribunalens dom av den 21 januari 2016 – Laboratorios Ern mot harmoniseringskontoret – michelle menard (Lenah.C) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsordmärket Lenah.C — Nationellt äldre varumärke LEMA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)