yhdistetyt asiat C-406/17–C-408/17 ja C-417/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 14.5.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17) ja Enel Energia SpA (C-408/17) v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ja Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/17 ja C-408/17) sekä Hera Comm Srl v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ja Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17) (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt sisämarkkinoilla — Direktiivi 2009/72/EY — Sähkön sisämarkkinat — Direktiivi 2009/73/EY — Maakaasun sisämarkkinat — Direktiivi 2011/83/EU — Aggressiiviset kaupalliset menettelyt — Sellaisten sähkön ja maakaasun toimittamista koskevien sopimusten tekeminen, joita kuluttajat eivät ole pyytäneet — Toimitussopimusten tekeminen etäsopimuksena tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa kuluttajien oikeuksien vastaisesti — Viranomainen, jolla on toimivalta määrätä seuraamuksia tällaisista menettelyistä)