Zadeva T-263/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2013 – La Navale proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Zmanjšanja socialnih prispevkov v korist podjetij, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Odločba, s katero je bila shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in je bila naložena zagotovitev povrnitve izplačanih pomoči — Tožba, deloma očitno nedopustna in deloma očitno brez pravne podlage)