Sag T-263/00: Rettens kendelse af 22. januar 2013 — La Navale mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — nedsættelse af sociale bidrag i Venedig og Chioggia — beslutning, der fastslår støtteordningens uforenelighed med fællesmarkedet og pålægger tilbagesøgning af den udbetalte støtte — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)