Kohtuasi C-405/16 P: Saksamaa Liitvabariigi 19. juulil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 10. mai 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-47/15: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon