Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution) (Text av betydelse för EES)