Eriaruanne nr 3/2020 „Komisjon aitab kaasa tuumaohutusele ELis, kuid tarvis on uuendusi“ 2020/C 56/05