Mål T-29/16: Överklagande ingett den 25 januari 2016 – Caffè Nero Group mot harmoniseringskontoret (CAFFÈ NERO)