Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 27 april 2016 om ett utkast till beslut i ärende M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK – Föredragande medlemsstat: Sverige