Beslut nr 1/2016 av gemensamma Kommittén EU–PLO av den 18 februari 2016 om ersättande av protokoll 3 till Europa–Medelhavsinterimsavtalet om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete [2016/1256]