Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 4 februari 2016.$