Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser