Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1374 tas-26 ta' Awwissu 2019 Il-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni wara s-sentenza tat-3 ta' Lulju 2019, fil-kawża C-644/17 Eurobolt, fir-rigward tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 723/2011 tat- 18 ta' Lulju 2011 li jestendi d-dazju anti-dumping definittiv impost mir-Regolament (KE) Nru 91/2009 fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-ħadid u tal-azzar li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-importazzjonijiet ta' ċerti qfieli tal-ħadid u tal-azzar ikkunsinjati mill-Malasja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Malasja kif ukoll jekk le