Skriftlig forespørgsel E-003322/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) til Kommissionen. USA's hær udvikler software til manipulering af sociale netværk