Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8049 – TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) (Text av betydelse för EES)