Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1