Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7887 – Goldman Sachs/Astorg Asset Management/HRA Pharma) (Text av betydelse för EES)