Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 januari 2016$