Mål T-267/16: Talan väckt den 27 maj 2016 – Tarmac Trading mot kommissionen