Cauza T-267/16: Acțiune introdusă la 27 mai 2016 – Tarmac Trading/Comisia