Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1019/2013 tat-23 ta' Ottubru 2013 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2073/2005 fir-rigward l-istamina fi prodotti tas-sajd (ĠU L 282, 24.10.2013)$