Beslut nr 1/2018 av gemensamma ECAA-kommittén av den 3 maj 2018 vad gäller antagande av dess arbetsordning 2019/1802