Sklep št. 1/2018 Skupnega odbora ECAA z dne 3. maja 2018 o sprejetju njegovega poslovnika 2019/1802