ECAA-sekakomitean päätös n:o 1/2018, annettu 3 päivänä toukokuuta 2018, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 2019/1802