Решение n 1/2018 на Съвместния комитет за ЕСАА от 3 май 2018 година относно приемането на неговия процедурен правилник 2019/1802