Mål T-105/16: Överklagande ingett den 17 mars 2016 – Philip Morris Brands mot EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)