T-105/16. sz. ügy: 2016. március 17-én benyújtott kereset – Philip Morris Brands kontra EUIPO Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)