EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2015–2016 Sammanträdet den 15 april 2015 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 162, 4.5.2016. ANTAGNA TEXTER