Решение (ОВППС) 2020/1656 на Съвета от 6 ноември 2020 година за подкрепа от Съюза за дейностите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в областите на ядрената сигурност и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение