Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 2001 m. gruodžio 14 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo