Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8161 – Qualium/Ardian/Kermel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)