2005/104/EF: Kommissionens beslutning af 3. februar 2005 om ændring af beslutning 2002/300/EF om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens(meddelt under nummer K(2005) 217) (EØS-relevant tekst).