2005/104/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens(oznámeno pod číslem K(2005) 217) (Texts významem pro EHP)